Voor scholen

“De studenten nemen hun eigen expertise en ervaringen mee en bieden ons daarmee een mooie spiegel om naar ons onderwijs te kijken.  Wij kunnen studenten laten zien hoe mooi en dankbaar werken in het onderwijs is.“Lucas Tijbosch, directeur Van Hoogstraatenschool

Voor scholen

Omdat veel scholen in deze tijd extra hulp kunnen gebruiken en studenten graag een steentje bijdragen, zijn we Studenten voor Educatie gestart. Studenten voor Educatie is een samenwerking tussen gemeente Den Haag, ICLON/Universiteit Leiden, de Haagse schoolbesturen SCOH, DHS en Lucas Onderwijs en Stichting brede buurtschool Den Haag.

Door studenten bovenschools te werven en selecteren, te scholen en te begeleiden waarborgen we de kwaliteit van de studenten. Op deze manier kunnen de studenten ook echt van meerwaarde zijn voor leerkrachten en leerlingen. Om de kwaliteit van de studenten te garanderen, kun je het volgende verwachten:

  • Alle studenten volgen een basistraining met daarin modules over pedagogiek en didactiek en kennis van het schoolsysteem.
  • Op basis van de expertise van de studenten en de specifieke hulpbehoefte van de school wordt een match bewerkstelligd.
  • Studenten starten pas op scholen wanneer een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is overlegd.
  • Studentenbegeleiders waarborgen de kwaliteit door te zorgen voor een goede start op de school, verzorgen intervisie en zijn toegankelijk voor vragen.

Wij verrichten in samenwerking met de Universiteit Leiden en de Haagse Hogeschool doorlopende monitoring om de resultaten en effecten te evalueren en en bij te sturen daar waar nodig.

Heb je als school interesse in dit project of wil je bespreken wat de mogelijkheden zijn? Neem contact op met de projectleider via: rudy@studentenvooreducatie.nl of 06-39431090.